INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

Vypracovanie tréningového plánu alebo diétneho plánu 20-30 € podľa rozsahu

Tréningová lekcia s osobným trénerom 20 €

Permanentka na 10 tréningov 150 € (garantovaných 10 tréningov, štandardná frekvencia tréningov 2-3x do týždňa)

Mesačná permanentka STANDARD 160 € (štandardná frekvencia tréningov 3x do týždňa (t.j. cca 12 tréningov, platí jeden mesiac)

Mesačná permanentka PREMIUM 200 €  (štandardná frekvencia tréningov 4x do týždňa (t.j. cca 16 tréningov, platí jeden mesiac)

Pri zakúpení permanentky, je tréningový plán a diétny plán grátis.

SKUPINOVÉ TRÉNINGY=DVOJICE/pár

Vypracovanie tréningového plánu alebo diétneho plánu 30-40 € podľa rozsahu

Tréningová lekcia s osobným trénerom pre dvojicu 30 €

Permanentka na 10 tréningov 240 € ( garantovaných 10 tréningov, štandardná frekvencia tréningov 2-3xdo týždňa)

Mesačná permanentka STADARD 260 € (neprenosná, štandardná frekvencia tréningov 3x do týždňa (t.j cca 12 tréningov, platí jeden mesiac)

Mesačná permanentka PREMIUM 340 € (neprenosná, štandardná frekvencia tréningov 4x do týždňa (t.j. cca 16 tréningov, platí jeden mesiac)

Pri zakúpení permanentky,  je tréningový plán a diétny plán grátis.